• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ZFA news

Z wizytą na Uniwersytecie...

8 listopada 2017 r. uczniowie klas 1a i 2a o profilu rozszerzonym z języka angielskiego wraz z opiekunami, panią Magdaleną Wiśniewską i panią Agnieszką Pietrzykowską, mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z historii Wielkiej Brytanii, prowadzonym przez pana doktora Bartosza Wolskiego, wykładowcę na kierunku Filologia Angielska z Pedagogiką w Kaliszu. Wykład traktował o inwazji Rzymian na Brytanię i oczywiście prowadzony był w języku angielskim. Uczniowie dowiedzieli się, jak ogromny wpływ wywarło Imperium na takie aspekty jak język, religia, rolnictwo, system dróg czy też budowa domów i miast. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Żywimy głęboką nadzieję, że podobne wykłady na stałe wpiszą się w harmonogram zajęć naszych uczniów.

Photo 1 Photo 2 Photo 3

Zebranie ZFA

2017.01.30 zebranie ZFA 

 

Dnia 30 stycznia 2017 r. odbyło się zebranie pracowników Zakładu Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM. Podczas spotkania między innymi zaprezentowano oraz poddano analizie wyniki ankiet studenckich z lat 2015-2016. Analiza dotyczyła motywów, more about które skłaniają kandydatów do podjęcia studiów na kierunku oraz oczekiwań osób wybierających studia w WP-A wobec programu studiów, warunków studiowania oraz kadry wykładowczej. Z wynikami ankiet można zapoznać się tutaj (pobierz).

Po angielsku z klasą 2017
CYKL EDUKACYJNY ?PO ANGIELSKU Z KLASĄ?

DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

LISTOPAD-KWIECIEŃ 2016/2017

III EDYCJA 

pazk2017

Zakład Filologii Angielskiej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pragnie zaprosić uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w trzeciej edycji cyklu edukacyjnym Po angielsku z klasą.

Serdecznie zapraszamy młodzież wszystkich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Filologii Angielskiej na WPA w Kaliszu. Uczniowie mogą dołączyć do naszych studentów na ćwiczeniach lub wykładach, viagra nie tylko po to, aby poszerzyć swoją wiedzę, ale również aby częściowo doświadczyć życia studenckiego.

Ponadto, chcielibyśmy dołączyć do organizowanych w Państwa szkołach imprezach propagujących język i kulturę krajów anglojęzycznych, np. Dniu Języka Angielskiego, w ramach których pragniemy zaprezentować wybrane zagadnienia związane z językiem angielskim, kulturą i literaturą Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.

Proponujemy również  interaktywną lekcję  przez internet. Nasi wykładowcy połączą się z Państwa szkołą i na żywo, w miarę możliwości technologicznych szkoły, poprowadzą zajęcia językowe lub kulturowe.

Podczas tegorocznej edycji Po angielsku z klasą młodzież szkolna będzie mogła uczestniczyć w całkiem nowych prezentacjach, jak również w wybranych wykładach lub warsztatach z dwóch ubiegłych edycji naszego cyklu edukacyjnego.

Zapraszamy nauczycieli do zgłaszania udziału swoich uczniów w naszych zajęciach na kierunku Filologia angielska z pedagogiką, jak również do kontaktu z nami w sprawie organizacji spotkań na terenie własnym szkoły. Zgłoszenia oraz zapytania o szczegóły cyklu Po angielsku z klasą prosimy kierować do: Izabeli Krystek (ikrystek@amu.edu.pl) lub Katarzyny Podsadnej-Pietrzak (pietrzak@amu.edu.pl).

   

Więcej…

Po angielsku z klasą

W dniu 25 listopada 2016 r. odbędą się zajęcia praktyczne oraz wykłady w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu w ramach cyklu edukacyjnego „Po angielsku z klasą”, której organizatorem i pomysłodawcą jest Zakład Filologii Angielskiej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wykładowcy ZFA poprowadzą zajęcia o bardzo różnorodnej tematyce:

  • Grammar detectives return and take grammar for savoir-vivre: present continuous vs present simple workshop (mgr Anna Bryłowska),
  • Positive emotions in language learning (dr Jakub Bielak),
  • A larger-than-life hero in American popular culture (dr Artur Skweres)
  • Medieval echoes in Tolkien's imaginary world of Middle-earth (dr Joanna Bukowska).

SSLLT w SCOPUSie

Z wielką satysfakcją redaktor naczelny prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak i cały zespół redakcyjny wydawanego w Zakładzie Filologii Angielskiej czasopisma Studies in Second Language Learning and Teaching (SSLLT) przyjął informację o włączeniu tytułu do bazy SCOPUS. Jak stwierdzają recenzenci SCOPUS, stało się tak w uznaniu przemyślanej polityki wydawniczej czasopisma, wysokiej jakości publikowanych materiałów oraz znacznej ilości cytowań w innych publikacjach.

Strona 1 z 5

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.