• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

X Konkurs Tłumaczeniowy Ziemi Kaliskiej

X KONKURS TŁUMACZENIOWY

        DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZIEMII KALISKIEJ

24 kwietnia 2017


 

Dziękujemy uczestnikom za udział w X edycji Konkursu Tłumaczeniowego dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych, który odbył się 24 kwietnia (poniedziałek) 2017r. na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. W tym roku Konkurs Tłumaczeniowy zainaugurował obchody XX Poznańskiego Festiwalu Sztuki i Nauki, które odbyły się na naszym Wydziale w Kaliszu. Również i w tym roku Wielkopolski Kurator Oświaty objął konkurs swoim patronatem.  Dodatkowo konkursowi w dziesiątej edycji patronowały wydawnictwa Egis/ Express Publishing, Oxford Publishing Press oraz Pearson.
 
W tym roku do konkursu zostało zgłoszonych i przyjętych 105 uczniów z 15 szkół. Część pisemna konkursu dla uczniów rozpoczęła o godz. 9:45 w auli im. prof. Rubińskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30. Ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu miało miejsce tym samym dniu (24 kwietnia 2017) o godz. 15.00 również w auli im. prof. Rubińskiego.
 
W ciągu 90 minut uczestnicy tłumaczyli tekst literacki anglojęzyczny na język polski (oceniano wierność przekładu i stylistykę j. polskiego), w czym mogli się wspomóc słownikiem angielsko-angielskim. Co roku reprezentowany jest kanon literacki innego kraju anglojęzycznego. W X edycji Konkursu Tłumaczeniowego uczniowie zmierzyli się z fragmentem opowiadania amerykańskiego pisarza, m.in. laureata nagrody Pulitzera,  Michael’a Cunningham, pod tytułem „A Wild Swan”. Ze względu na wyrównany poziom najlepszych prac Komisja Konkursu przyznała trzy główne nagrody i cztery wyróżnienia.
 
W trakcie części pisemnej nauczyciele-opiekunowie wzięli udział w prezentacji metodycznej Pani Alicji Cholewy-Zawadzkiej z wydawnictwa Egis/ Express Publishing, po której odbyło się krótkie spotkanie z lektorami języka angielskiego,  dr Lenką Môcovą i mgr Beatą Hajasovą z Žilinská univerzita v Žiline/ Uniwersytetu Żylińskiego na Słowacji, goszczącymi na WPA w Kaliszu w ramach wymiany Erasmus+ Teacher Mobility. Pani Cholewa-Zawadzka pokrótce przedstawiła najbliższe zmiany w podstawie programowej w szkole podstawowej, a w konsekwencji również w szkole średniej, w zakresie nauczania języka angielskiego. Druga część jej prezentacji  dotyczyła zasad komunikacji nie-werbalnej i werbalnej, zwłaszcza w zakresie rozwijania umiejętności prowadzenie prezentacji przez uczniów szkół średnich. Natomiast dr Môcová i Pani Hajasovą zaprezentowały najważniejsze aspekty i wyzwania edukacji na poziomie szkoły średniej na Słowacji, jeśli chodzi o nauczanie języka angielskiego.
 
W trakcie pierwszego warsztatu dla uczniów  nauczyciele mogli wysłuchać wykładu pt. „Dealing with individual learner variation in the foreign language classroom: A realistic goal or a myth?” prof. dr hab. Mirosława Pawlaka, wykładowcy  Zakładu Filologii Angielskiej WPA UAM w Kaliszu.   Prezentacja dotyczyła roli różnic indywidualnych w nauce języka obcego, a w szczególności możliwości ich uwzględnienia podczas lekcji i zajęć. Koncentrowała się ona między innymi na takich czynnikach jak wiek, zdolności językowe, motywacja, lęk językowy, gotowość komunikacyjna i strategie uczenia się.
 
Po części pisemnej konkursu, w godzinach od 11.45 do 15.00, odbyły się warsztaty dla uczniów  Na początku uczniowie zapoznali się z zasadami i ograniczeniami tzw. międzynarodowego angielskiego, na przykładzie komunikacji biznesowej w wielkich korporacjach, dzięki prezentacji Pana Macieja Walendowskiego z firmy Teknosell, a naszego absolwenta Filologii Angielskiej w Kaliszu.
 
Druga części warsztatów tłumaczeniowych była poświęcona autorowi tekstu konkursowemu (Tomasz Kulka) oraz współczesnej literaturze anglojęzycznej. Dr Joanna Bukowska opowiedziała w jaki sposób współcześni pisarze amerykańscy i brytyjscy adaptują popularne baśnie i legendy, nadając im w ten sposób nowe znaczenie oraz eksponując normy i zasady społeczne w nie wpisane. Dr Bukowska wspomniała o tym jak amerykańska poetka Ann Sexton i brytyjskie pisarki Angela Carter i A.S. Byatt w odważny sposób przepisują tradycyjne opowieści, zwracając uwagę na kulturową rolę stereotypów oraz nierówny układ sił między płciami. Natomiast amerykański postmodernista, Donald Barthelme, używa tej samej tradycyjnej materii, aby stworzyć eksperymentalną powieść o współczesnym świecie. Michel Cunnigham, autor tekstu konkursowego, również przepisuje baśnie, traktując je jak lustro, w którym odbija się teraźniejszość.
 
Na zakończenie odbył się warsztat językowo-tłumaczeniowy poprowadzony przez dr Lenkę Môcovą i mgr Beatę Hajasovą, które zaprezentowały tzw. false friends, czyli słowa które mają podobne brzmienie w dwóch obcych językach, ale ich znaczenie jest inne.

 

 

Regulamin konkursu (pobierz), Komisja konkursu (pobierz).

Harmonogram konkursu (pobierz).

Lista laureatów konkursu  (pobierz).

 

 

IX Konkurs tlumaczeniowy 2016 - logoPoznański Festiwal Nauki i Sztuki


 

Laureaci Konkursu Tłumaczeniowego20102011201220132014, 20152016

Teksty do tłumaczenia z lat ubiegłych: 200920102011201220132014, 20152016

Szkoły biorące udział w Konkursie: 201220132014, 20152016

Zdjęcia z Konkursu: 20122013, 20152016

IX Konkurs Tłumaczeniowy Ziemi Kaliskiej

IX KONKURS TŁUMACZENIOWY

        DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZIEMII KALISKIEJ

18 kwietnia 2016


 

Dnia 18 kwietnia (poniedziałek) 2016r. na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu odbyła się IX edycja Konkursu Tłumaczeniowego dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych zarówno z terenu powiatu kaliskiego, viagra dosage jak również okolicznych powiatów (jarociński, visit this ostrowski, viagra 100mg pleszewski, ostrzeszowski, kępiński, krotoszyński, średzki). Organizatorem jest Zakład Filologii Angielskiej w Kaliszu. Tak jak w ubiegłych latach, również w tej edycji, Wielkopolski Kurator Oświaty objął konkurs swoim patronatem. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, uczniom i nauczycielom, za przybycie i udział w naszym konkursie i prezentacjach. Wielkie gratulacje dla laureatów Konkursu, którzy wykazali się wspaniałą znajomością zarówno języka angielskiego jak i polskiego.

Część pisemna konkursu dla uczniów rozpoczęła o godz. 9:45 w auli im. prof. Rubińskiego Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30. Ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu miało miejsce tym samym dniu (18 kwietnia 2016) o godz. 15.00 również w auli im. prof. Rubińskiego.

W tym roku do konkursu zostało zgłoszonych i przyjętych 122 uczniów z 19 szkół. Atrakcyjne nagrody ? testy maturalne, podręczniki do nauki gramatyki, uproszczone lektury dla zaawansowanych czytelników, fiszki do nauki języka angielskiego, smycze oraz nośniki danych (pentdrive) ? ufundowało wydawnictwo Pearson Education, Oxford, Express Publishing/ Egis, Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu.

W ciągu 90 minut uczestnicy tłumaczyli tekst literacki anglojęzyczny na język polski (oceniano wierność przekładu i stylistykę j. polskiego), w czym mogli się wspomóc słownikiem angielsko-angielskim. Co roku reprezentowany jej kanon literacki innego kraju anglojęzycznego. W IX edycji Konkursu Tłumaczeniowego uczniowie zmierzyli się z fragmentem najnowszej powieści brytyjskiego pisarza, Kazuo Ishiguro, pod tytułem Buried Giant (Pogrzebany olbrzym). Jak co roku Komisja Konkursu przyznała trzy główne nagrody i trzy wyróżnienia.

Dla nauczycieli-opiekunów przygotowaliśmy dwie prezentacje metodyczne, które odbyły się w trakcie gdy uczniowie byli zajęci tłumaczeniem. Pierwszą, pt. ?Korekta wypowiedzi ustnych podczas lekcji języka obcego ? od teorii do praktyki? poprowadził prof. dr hab. Mirosław Pawlak, wykładowca Zakładu Filologii Angielskiej WPA UAM w Kaliszu. Celem wystąpienia było krótkie przedstawienie uzasadnień teoretycznych dotyczących korekty błędów językowych, zaprezentowanie najważniejszych trendów w wynikach badań empirycznych, a następnie zaproponowanie na tej podstawie konkretnych rozwiązań dydaktycznych dla nauczycieli języka obcego.

Następnie nauczyciele mogli zapoznać się z najnowszymi trendami edukacyjnymi dzięki wystąpieniu Pani Katarzyny Bartz z wydawnictwa Pearson Education pt.: ?Motywacja-demotywacja??. Dotyczyło ono nowych badań na temat tego jak pracować z uczniem , aby go zmotywować do nauki języka obcego, na czym polegają błędy w pracy nauczyciela, jak ich unikać, jakie działania podejmować, aby sytuacja na lekcji była komfortowa dla obu stron. Pani Bartz wspomniała też o ocenianiu kształtującym i o korzyściach pracy z aplikacją e-panel wydawnictwa Pearson.

Po części pisemnej konkursu, w godzinach od 11.45 do 15.00, odbyły się warsztaty tłumaczeniowe i językowe dla uczniów Na początku uczniowie zapoznali się z podstawowymi informacjami o autorze i utworze dzięki krótkiej prezentacji multimedialnej przedstawionej przez dr Joannę Bukowską. Dr Bukowska krótko też omówiła możliwe pułapki językowe, zarówno pod względem leksykalnym jak i konstrukcji gramatycznych, które należało ominąć w tłumaczonym fragmencie tekstu konkursowego.

Druga części warsztatów tłumaczeniowych była poświęcona tłumaczeniom gier komputerowych. Pani Natalia Bednarek omówiła typowe zagadnienia związane z procesem tłumaczeniowy, regułami i ograniczeniami, którymi muszą się kierować tłumacze gier ze względu na tzw. lokalizację, dubbing, niuanse językowe (gramatyka, słownictwo) czy też kulturowe (czcionka, żarty, nawiązania do popkultury). Uczniowie mogli też zobaczyć fragmenty popularnych gier w wersji ?beta? (zawierającej błędy) oraz w wersji finalnej. Pani Natalia Bednarek, obecnie studentka 3 roku Filologii Angielskiej, zajmuje się tłumaczeniami audio-wizualnym w polskim przedsiębiorstwie Techland, które produkuje, wydaje i dystrybuuje gry komputerowe.

Na zakończenie odbył się warsztat, poprowadzony przez dr Jakuba Bielaka, z zakresu odmian języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem odmiany amerykańskiej i jej warstwy fonetycznej. Uczniowie przećwiczyli wymowę wybranych samogłosek angielskich występujących w odmianie General American, które zostały potem użyte w scence odegranej przez uczestników pochodzącej z filmu ?Meet the Parents? Jay?a Roacha.

Gorąco zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w roku 2017!

 

 

Regulamin konkursu (pobierz), Komisja konkursu (pobierz).

Harmonogram konkursu (pobierz).

Galeria zdjęć z konkursu (zobacz).

Lista szkół biorących udział w konkursie (pobierz).

Lista laureatów konkursu (pobierz).

Tekst do tłumaczenia w trakcie konkursu (pobierz).

 

IX Konkurs tlumaczeniowy 2016 - logo


 

Laureaci Konkursu Tłumaczeniowego20102011201220132014, 2015

Teksty do tłumaczenia z lat ubiegłych: 200920102011201220132014, 2015

Szkoły biorące udział w Konkursie: 201220132014, 2015

Zdjęcia z Konkursu: 20122013, 2015

VII konkurs gramatyczno-leksykalny

Siódma edycja Konkursu Gramatyczno-Leksykalnego dla szkół gimnazjalnych powiatu kaliskiego już za nami!
Dziękujemy uczniom za udział w tym wydarzeniu oraz nauczycielom za przygotowanie podopiecznych i umożliwienie im wzięcia udziału w konkursie.


Dnia 9 marca 2016 roku, there w auli Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu odbył się konkurs gramatyczno-leksykalny dla uczniów szkół gimnazjalnych na terenie powiatu kaliskiego. Konkurs został zorganizowany przez pracowników Zakładu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Patronat nad tym wydarzeniem objęło wydawnictwo Oxford University Press.

Więcej…

VIII Konkurs Tłumaczeniowy Ziemi Kaliskiej

VIII KONKURS TŁUMACZENIOWY

        DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZIEMII KALISKIEJ

13 kwietnia 2015


 

W poniedziałek 13 kwietnia na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu odbyła  się VIII edycja Konkursu Tłumaczeniowego dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych zarówno  z terenu powiatu kaliskiego, malady jak również okolicznych powiatów (jarociński, this ostrowski, for sale pleszewski,  ostrzeszowski,  kępiński, krotoszyński, średzki). Organizatorem jest Zakład Filologii Angielskiej w Kaliszu, i jak co roku Wielkopolski Kurator Oświaty objął konkurs swoim patronatem. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, uczniom i nauczycielom, za udział.

Więcej…

Strona 1 z 3

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.